top of page
CA6A3223-11 (kopia)_edited_edited_edited

Framtidens företagande är här –

låt oss guida dig till en smidig och framgångsrik digital transformation!

Vi hjälper dig
hela vägen

Jämför & sänk era telefonikostnader & få bättre avtalsvillkor

NÄTVERK

Nätverk av fristående handelsagenter med

lång erfarenhet

ANALYS

Avtalsanalytiker som jämför ert avtal mot marknadspriserna

Personlig service & 

stöd vid leverans och supportärenden

PERSONLIG

JÄMFÖR

Ta hjälp av oss som konsultpartner inom telefoni och telekommunikation. Vi kan hjälpa dig att nå bästa möjliga resultat. Det är få organisationer som har den spetskunskap som i dag krävs för att få till en lyckad upphandling inom teleområdet.

Att ta in extern hjälp av konsulter för upphandling är mer eller mindre en förutsättning för att genomföra en framgångsrik upphandling. Vi kan vara rådgivande i upphandlingen av telefoni och telekommunikationsupphandlingar. Vi kan även vara projektledare för hela telefon i eller telekomupphandlingen.

Konsekvenserna av en misslyckad upphandling är stora. Dels i form i för höga kostnader, dels att verksamheten inte får de hjälpmedel som man behöver för att effektivt kunna utföra sitt arbete och kunna ge en bra kundservice.

Låt därför proffsen hjälp er vid er upphandling.

Vi erbjuder er konsulttjänster inom upphandling som hjälper er att genomföra en strukturerad och lyckosam upphandling. En strukturerad upphandlingsprocess lägger grunden till enkel förvaltning och kostnadseffektiva lösningar.

Kommunikationsanalys 

Alla bolag och organisationer har avtal med operatörer och systemleverantörer inom Tele- och Datakom. Inför en upphandling eller avtalsförhandling är det viktigt att kunna påvisa befintligt kommunikations-mönster och tillhörande kostnader för att förstå vilken besparings eller effektiviserings-potential som finns i framtiden.

 • Identifiera förbättringsområden inför framtida leverantörsavtal inom Tele- och Datakom
   

 • Sammanställning av använda produkter, funktioner, abonnemang och tjänster inför en upphandling (s.k. nulägesbeskrivning).
   

 • Sammanställning av kostnader för Tele- och Datakom som underlag till investeringsbeslut eller besparingsanalys för området

Image by Tyler Franta
Papper
 • Genomgång av befintliga Tele- och Datakom avtal såsom fasta och mobila operatörstjänster, växel, stödsystem, WAN, Internet etc.
   

 • Detaljerad analys av trafikmönster, funktions- och tjänsteanvändning, abonnemang och tillhörande kostnader för Tele- och Datakom
   

 • Analys av faktureringsunderlag från leverantörerna och avvikelser mot ingångna avtal
   

 • Sammanställning och dokumentation av använda produkter, funktioner, abonnemang och tjänster inför en upphandling, s.k. nulägesbeskrivning.
   

 • Besparingsanalys – Nuvarande kostnadsbild jämfört med gällande marknadspriser för Tele- och Datakom

bottom of page